Націоналізм в Україні (початок)

werwolfs 03.05.2010 в 17:55

Прочитавши Ентоні Д. Сміта "Націоналізм. Теорія, ідеологія, історія" мені спало на думку окреслити загальні риси українського націоналізму сьогодні.

Почати вирішив з деяких цитат. По при те, що існує декілька тлумачень терміну "нація", наведу три з них:

"Нація є стійка спільність людей, що історично склалася, виникла на базі спільності мови, території, економічного життя і психічного складу, який проявляється у спільності культури". (Йосиф Сталін)

"Нація — це уявна політична спільнота, що за своєю суттю обмежена й незалежна водночас". (Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson)

"Нація - названа людська спільнота, що живе в рідному краєві, має спільні міти (міфи), спільну історію, спільну національну культуру, єдину економіку й єдині права та обов’язки для всіх її представників" (Ентоні Д. Сміт (Anthony D. Smith). Курсив мій.

Як можна побачити перші два вислови є виокремленням крайніх атрибутів нації з суто об'єктивних (Й.Сталін) та суто суб'єктивних (Андерсона). Третій же (Сміта), на мою думку є найбільш влучним. Якщо ми застосуємо критерії нації до української нації то:

названа людська спільнота – українці з давніх часів вважають себе окремим народом, відмінним від росіян та білорусів. Тобто, навіть якщо б ці три народи були б єдиним народом, як це стверджують панславяністи та русофіли (великороси), те що українці вважають себе окремою нацією (народом) достатньо для визнання себе окремою нацією. Звичайно при наявності інших атрибутів нації;

життя в рідному краєві – етнічні українці живуть на теренах України вже досить тривалий час. У будь якому разі не були примусово переміщені на ці землі;

Решта атрибутів також не підлягає сумніву, бо як би не тлумачили історичні події, вони (події) все одно залишаються незмінними. Змінюється лише ставлення до цих подій.

Отже визначившись, принаймні для себе, з поняттям нації, перейду до саме націоналізму.

Націоналізм — це ідеологія, яка ставить у центрі своїх інтересів націю і прагне сприяти її розквіту. (Ентоні Д. Сміт (Anthony D. Smith)

Концептуальні ідеї націоналістичної ідеології можна окреслити таким чином: територіальне об’єднання (держава), самоуправління, культурна ідентичність.

Культурна ідентичність – норми, зразки поведінки, цінностні  орієнтації й мова, розуміння свого "Я" з позицій тих культурних характеристик, які прийняті у даній спільноті, в само ототожнюванні себе з культурними зразками саме цієї спільноти. (У даному контексті спільноту слід розглядати як національну).

Самоуправління - саморегулювання, наявність своїх власних внутрішніх законів і ритмів, а також зважання тільки на свій особистий внутрішній голос, позбавлений бодай якогось зовнішнього тиску.

Територіальне об’єднання –успадкована територія, на теренах якої самоуправління та культурна ідентичність набувають чітких рис.

Продовження буде, можливо.

{ 29 Комментариев }